ระบบยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://sac.cpru.ac.th/ (current)

กรุณา กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนบัณฑิต

เพื่อยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร